Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma Marie Hahnová - Ubytování U Lososů, se sídlem Libušina 154, Bechyně 39165, IČO: 695 37 984, zapsaná v živnostenském rejstříku, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů.

Tyto osobní údaje budou firmou Marie Hahnová - Ubytování U Lososů zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Marie Hahnová - Ubytování U Lososů, nejdéle 1 měsíc od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Marie Hahnová - Ubytování U Lososů, tedy správcem osobních údajů.

Buďte si vědomi toho, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě.
 • Máte-li pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
  osobních údajů můžete kontaktovat přímo nás nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Bechyni dne 10.3.2018